Rewitalizację jednej z najstarszych ulic w Toruniu zakończył montaż elementów małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci.

1 cele programu są: 1) poprawa zdrowia miejskiej zieleni i lasów i ich odporność na zanieczyszczenia i antropopresję 2) w celu zwiększenia wartości i atrakcyjności zieleni i lasów i nadania im charakteru odróżniającego, podkreślając, że są specjalne zielonogórską. 2. c) miejsca wypoczynku i rekreacji, tzn. małych systemów architektury, trwale połączone z ziemią, stałe sportów i związane z leczenia obszaru d) oddzielnych puli, w tym co najmniej jeden kawałek sprzętu wymienionych w akapicie lit) i co najmniej jednego z elementów wymienionych w pkt (b) lub (c))).

Policjanci z posterunku policji blisko przestał je zarówno w czasie transferu leku. Wyniki projektu są opisane w publikacji. Ale grunt to niezawodne dziennikarstw.