Prace polegały na wykonaniu robót ziemnych, nawierzchni z kruszywa łamanego oraz elementów małej architektury z drewna przetartego.

Miejski Zielona roślina, dróg i ochrony środowiska już rano wysłał śniegu do utrzymania drożności dróg miejskich. Fryzka, Styczyński i „E-moll,” Kowalczyk koncert na dzień kobiet, w 08.03.2015. 18:00 | Klub Underground-Tychy w niedzielę, 8 marca, klub Underground (Tychy, pl. Fryzka, Styczyński i „E-moll,” Kowalczyk koncert na dzień kobiet, w 08.03.2015. 18:00 | Klub Underground-Tychy w niedzielę, 8 marca, klub Underground (Tychy, pl.